Kontakty

Prevádzkovateľ internetového obchodu maxolen.sk
 
MAXOLEN s.r.o.
Staviteľská 1, 831 04 Bratislava
IČO: 44747063
IČ DPH: SK2022828698
 
 
Bankové spojenie: 
 
IBAN: SK0475000000004015554661
 
 
MAXOLEN s.r.o je od 31.12.2011 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Ba 1 vložka číslo 117416/B, oddiel Sro.
Dozorný orgán: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie.
Spoločnosť je platcom DPH.